На 28.03, в резултат на валежи и снеготопене, ще има краткотрайни или незначителни повишения

На 28.03, в резултат на валежи и снеготопене, ще има краткотрайни или незначителни повишения в Дунавски басейн, във водосборите на реките северно от р. Камчия вкл., планинските части от Източнобеломорски басейн, рилските и пиринските притоци на р. Струма и р. Места. През следващите три дни речните нива в голяма част от басейните ще останат без изменения или ще се понижават, като в резултат на снеготопене, ще има повишения в планинските части на водосборите западно от р. Русенски Лом, рило-родопските и старопланинските притоци на р. Марица, рилските и пиринските притоци на р. Струма и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 29 март 2024 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/