На 28.04 в резултат на валежи на места ще има повишения на речните нива

На 28.04 в резултат на валежи на места ще има повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват както следва:

-  през деня на 28.04 в долните части от водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра, а във вечерните часове и през нощта срещу 29.04 във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки;

-  на 28.04 и 29.04 са възможни незначителни повишения в северночерноморските реки;

-  в следобедните и вечерни часове на 28.04 и през нощта срещу 29.04 в горните части от водосбора на р. Тунджа (в притоците над яз. Копринка), в горните и средни части от водосбора на р. Марица и в родопските и старопланинските ѝ притоци;

-  на 28.04 в средните и долни части от водосбора на р. Струма и във водосборите на р. Места и р. Доспат. На 29.04 във вечерните часове ще има нови повишения във водосборите на р. Места и р. Доспат. През нощта на 29.04 срещу 30.04 се очакват повишения на нивата на р. Струмешница (приток на р. Струма).

На 29.04 в резултат на оттичане са възможни повишения на нивата в долните течения на реките Янтра и Русенски Лом, както и  в долните течения на основните реки от Източнобеломорски басейн. 

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 29 април 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0