На 28.06 в резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива

На 28.06 в резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни във водосборите на р. Провадийска, р. Камчия, а в следобедните и вечерни часове в долното течение на р. Тунджа и в планинските части от Източнобеломорски басейн, както в пиринските притоци на р. Струма и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 29 юни 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0