На 28.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 28.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват както следва:

  • на 29.08 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра (включително);
  • на 29.08 и през нощта срещу 30.08 ще има повишения, по-значителни в горните части от водосборите на р. Тунджа (над яз. Жребчево), р. Марица и притока ѝ р. Сазлийка;
  • на 28.08 ще има краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките от Западнобеломорския басейн, а на 29.08 в следобедните и вечерните часове, в горното течение на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

 

  • През нощта на 28.08 срещу 29.08.2021 г. за района на: обл. Видин (общ. Белоградчик). През нощта на 29.08 срещу 30.08.2021 г. за районите на: обл. Габрово (общ. Трявна), обл. Велико Търново (общ. Велико Търново, общ. Елена);

 

  • На 29.08 срещу 30.08.2021 г. за районите на: обл. Стара Загора (общ. Гурково, общ. Мъглиж, общ. Казанлък, общ. Стара Загора, общ. Братя Даскалови, общ. Чирпан).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0