На 28.09 в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на речните нивата

На 28.09 в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на речните нивата на южните черноморски реки, във водосборите на реките Марица, Арда, Атеренска и Луда река, в целия Западнобеломорски басейн, като по-съществени на рилските и пиринските притоци на р. Струма. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи на 29.09 са вероятни краткотрайни незначителни повишения отново на нивата на рилските и пиринските притоци на р. Струма, а на 30.09 са вероятни краткотрайни повишения на нивата на южните черноморски реки.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 29 септември 2023 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0   http://weather.bg/obshtini/indexS.php