На 28.11 в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 29.11 в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива

На 28.11 в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 29.11 в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществено в средните и долните части от водосбора на р. Тунджа (под яз. Жребчево), на родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 29, 30.11 и 01.12 в резултат на снеготопене речните нива ще се повишават в Дунавски и Западнобеломорски басейн, а в Черноморски и Източнобеломорски басейн ще се понижават. В резултат на оттичане ще се повишава нивото на р. Марица в средното и долното течение, а в резултат на снеготопене ще се повишават нивата на рило-родопските ѝ притоци както и на старопланинските и средногорските притоци на р. Тунджа.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 29 ноември 2023 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/