На 28 и 29.06, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 28 и 29.06, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни, както следва:

- на 28.06, в следобедните и вечерни часове, както и през нощта срещу 29.06 ще се повишават речните нива в целия Дунавски басейн, по-съществено във водосбора на р. Искър. На 29 и 30.06 нивата на реките в басейна ще се понижават. На 01.07 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките западно от този на р. Искър вкл.;

- на 28.06, в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу и на 29.06 ще се повишават речните нива в целия Черноморски басейн. Значителни ще са повишенията тази вечер и през нощта във водосборите на реките южно от този на р. Камчия вкл. На 30.06 и 01.07 речните нива в басейна ще се понижават;

- на 28.06, в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 29.06 ще се повишават речните нива в целия Източнобеломорски басейн. Значителни ще са повишенията в горната част от водосбора на р. Тунджа (над гр. Сливен) и рило-родопските притоци на р. Марица. В сутрешните часове на 29.06 отново в резултат на валежи се очакват по-значителни повишения във водосборите на р. Арда и р. Бяла река. На 30.06 речните нива в басейна ще се понижават. На 01.07 след обяд в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива основно на рило-родопските притоци на р. Марица;

- на 28.06 и през нощта срещу 29.06 ще се повишават речните нива в целия Западнобеломорски басейн. По-съществени ще са повишенията в горните части от водосбора на р. Струма и рилските ѝ притоци и на рило-родопските притоци на р. Места. На 29.06 отново в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива основно във водосбора на р. Места. На 30.06 речните нива в басейна ще се понижават. На 01.07 след обяд в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, по-съществени във водосбора на р. Места и левите притоци на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

- от вечерните часове на 28.06 до обедните часове на 29.06.2023 г. във водосборите на: р. Марица (р. Чепеларска - р. Чукуркьойска, р. Бисерска, р. Лозенска, по основната река) и р. Арда (р. Крумовица).

 

На 29 юни 2023 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php