На 29.03 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 29.03 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на валежи на места са възможни незначителни повишения на речните нива:

- в следобедните и вечерни часове на 01.04, на речните нива в Дунавски басейн, главно във водосборите западно от р. Осъм;

- във вечерните часове на 01.04, във водосборите на реките южно от р. Камчия;

- във вечерните часове на 01.04, във водосбора на р. Тунджа и левите притоци на р. Марица;

- във вечерните часове на 01.04, в горната част от водосбора на р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 30 март 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php