На 29.04 и през трите почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 29.04 и през трите почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи на места са възможни повишения на речните нива, като по-значителни се очакват както следва:

-  на 29.04 в горните части от водосбора на р. Арда, в родопските притоци на р. Марица (р. Чепеларска, р. Въча и р. Първенецка), както в средните и долни части от водосбора на р. Струма и във водосборите на р. Места и р. Доспат;

-   във вечерните часове на 30.04 се очакват нови повишения във водосборите на р. Места и р. Доспат, както в средните и долни части от водосбора на р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 30 април 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0