На 29.06 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 29.06 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

-  от вечерните часове на 01.07 и на 02.07 ще има повишения във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом;

- на 29.06, в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения във водосбора на р. Арда (р. Елховска и р. Текирска). В следобедните часове на 02.07, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в Източнобеломорски басейн. По-значителни ще са във водосборите на: р. Тунджа - над яз. Жребчево; р. Марица - над гр. Първомай (на рилските, старопланинските и родопските притоци на р. Марица); р. Арда - над яз. Кърджали;

- във вечерните часове на 01.07 и в следобедните часове на 02.07 ще има краткотрайни повишения на речните нива, главно в планинските части на Западнобеломорски басейн.

 Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 30 юни 2023 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php