На 29.09 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 29.09 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на нивата на южните черноморски реки, а на 02.10 са вероятни краткотрайни повишения на речните нива в долната част от водосбора на р. Тунджа (под гр. Ямбол).

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 30 септември 2023 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0   http://weather.bg/obshtini/indexS.php