На 29.11 в резултат на валежи и снеготопене ще има повишения на речните нива в Дунавски и Черноморски басейн, а в Източнобеломорски и в голяма част от Западнобеломорски басейн ще се понижават

На 29.11 в резултат на валежи и снеготопене ще има повишения на речните нива в Дунавски и Черноморски басейн, а в Източнобеломорски и в голяма част от Западнобеломорски басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане ще се повишават нивата в средните и долни течения на р. Места и р. Струма. През следващите 3 дни в резултат на снеготопене ще има повишения на речните нива в Дунавски басейн, притоците на р. Тунджа и р. Марица и незначителни повишения в Западнобеломорски басейн, а в Черноморски басейн речните нива ще се понижават, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на нива във водосбора на р. Камчия.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 30 ноември 2023 г. опасни метеорологични явления  не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/