На 29 и 30.05 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 29 и 30.05 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- на 29 и 30.05 ще има повишения в по-голямата част от Дунавски басейн, по-значителни във водосборите на реките източно от р. Янтра (включително). На 31.05 и 01.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- в следобедните и вечерните часове на 29 и 30.05 ще има повишения на речните нива в Черноморски басейн. На 31.05 и 01.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- в следобедните и вечерните часове на 29 и 30.05 ще има повишения на речните нива в Източнобеломорски басейн. На 31.05 и 01.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 29.05 и през следващите три дни, в следобедните и вечерните часове ще има повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн, като по-съществени ще са в планинските части.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 30 май 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

 

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php