На 29 и 30.09 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 29 и 30.09 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на оттичане на 29.09 все още ще има повишения в долното течение на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 30 септември 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php