На 29 и 30.12, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива

На 29 и 30.12, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват както следва:

  • в планинските части от Дунавски басейн и във водосборите на реките източно от р. Янтра (включително);
  • на речните нива от целия Черноморски басейн. По-значително през деня на 29.12 във водосборите на реките Камчия и във водосборите на реките Средецка, Факийска и Ропотамо. На 30.12 в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки;
  • в средните и долните части от басейните на р. Тунджа, р. Марица и във водосборите на р. Арда и р. Луда река. По-значителни се очаква да бъдат повишенията от следобедните часове на 29.12 до сутрешните часове на 30.12 във водосборите на р. Арда в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица и на р. Луда река, в притоците на р. Марица (Сазлийка, Банска, Харманлийска, Бисерска) и в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа (притоците ѝ р. Беленска, Асеновска, Мочурица, Поповска, Калница);
  • в резултат на валежи, комбинирани със снеготопене, през нощта на 29 срещу 30.12 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн.

 

Според европейската система за предупреждение от наводнения (EFAS) в следобедните и вечерни часове на 29.12.2021 има опасност от възникване на поройни наводнения във водосборa на рекa Луда Камчия под яз. Камчия.

 

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово има вероятност да достигне до жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 01.01.2022 г.
  • Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград има вероятност да достигне до жълтия праг за внимание във вечерните часове на 31.12.2021 г.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0