На 30.03 речните нива ще останат без съществени изменения

На 30.03 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене се очакват повишения във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. В следобедните и вечерни часове в резултат на снеготопене комбинирано с валежи ще има незначителни повишения в планинските части от водосборите на реките от Източнобеломорски басейн. Незначителни повишения на речните нива вследствие на сноготопене са възможни и в Западнобеломорски басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 31 март 2022 г. НИМХ издава предупреждение за силен и бурен южен вятър в цялата страна: в 7 области (Ловеч, Габрово, Монтана, Враца, Велико Търново, София-град и Кърджали) - втора степен (оранжев код) за пориви до 25-30 m/s (90-108 km/h); в останалите 21 области - първа степен (жълт код) за пориви 20-25 m/s (72-90 km/h).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0