На 30.11 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива

На 30.11 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват във водосборите на р. Тунджа и на р. Марица.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0