На 30.12 в резултат на валежи и оттичания ще има повишения на речните нива

На 30.12 в резултат на валежи и оттичания ще има повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват:

  • във водосборите на реките източно от р. Осъм (включително);
  • на речните нива от целия Черноморски басейн;
  • главно във водосборите на р. Арда (в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица), р. Бяла, в притоците на р. Марица (Сазлийка, Банска, Харманлийска, Бисерска) и в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа (притоците ѝ р. Беленска, Асеновска, Мочурица, Поповска, Калница). В резултат на оттичане, повишения ще има до следобедните часове на 31.12.2021 г. в долните течения на реките Тунджа и Марица.

 През следващите 3 дни, в резултат на снеготопене, ще има повишения на речните нива във водосборите западно от р. Янтра (включително) и в планинските части на реките от Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0