На 30 и 31.05, в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива

На 30 и 31.05, в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- на 30.05 и 31.05, в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долните течения на основните реки в Дунавски басейн, а в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове, ще има повишения на речните нива в планинските части от басейна. На 01.06 и 02.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 30.05, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в по-голямата част от Черноморски басейн. На 31.05 и 01 и 02.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 30.05, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в Източнобеломорски басейн. На 31.05, в резултат на валежи повишения ще има в планинските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда. На 01 и 02.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 30.05 и 31.05, в резултат на валежи, в следобедните и вечерните часове, ще има повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн, като по-съществени ще са в планинските части. На 01.06, в резултат на валежи повишения ще има в пиринските притоци на р. Места и р. Струма. На 02.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

 

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: 

- в следобедните и вечерните часове на 30.05 и през нощта срещу 31.05.2023 г. във водосборите на: р. Места (р. Бъндерица) и р. Струма (р. Джерман, р. Бистрица, р. Влахинска, р. Санданска Бистрица, р. Дяволска), както и в следобедните и вечерните часове на 31.05.2023 г. във водосбора на: р. Струма (р. Джерман, р. Бистрица).

 

На 31 май 2023 г.  не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php