На 31.03 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 31.03 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

- в следобедните и вечерни часове на 01.04 и през нощта срещу 02.04 са възможни незначителни повишения на речните нива в Дунавски басейн, главно във водосборите западно от р. Осъм. През деня на 02.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 03.04, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни повишения се очакват във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04 във водосборите на реките западно от р. Искър;

- във вечерните часове на 01.04 и през нощта срещу 02.04 са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките северно от р. Камчия, вкл.. Във вечерните часове на 03.04 се очакват повишения на речните нива в целия Черноморски басейн;

- във вечерните часове на 01.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа и левите притоци на р. Марица. В резултат на валежи, от следобедните часове на 03.04 и на 04.04 се очакват повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. Значителни повишения се очакват във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04, във водосбора на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица;

- във вечерните часове на 01.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в горната и средна част от водосбора на р. Струма. В резултат на валежи от следобедните часове на 03.04 се очакват повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Места и в средните и долни части от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан има вероятност да достигне до жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 03.04.2023 г.

 

На 1 април 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php