На 31.03 речните нива ще останат без съществени изменения

На 31.03 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в комбинация със снеготопене, в следобедните и вечерни часове се очакват краткотрайни повишения на речните нива в родопските притоци на р. Марица, в горните части от водосбора на р. Арда, както и незначителни повишения на реките от Западнобеломорски басейн. По-значителни ще са повишенията във водосбора на р. Места в следобедните и вечерни часове на 01.04. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 1 април 2022 г. НИМХ издава предупреждение за силен и бурен южен вятър в цялата страна: в 7 области (Габрово, Велико Търново, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Шумен и Търговище) - втора степен (оранжев код) за пориви над 25 m/s (90 km/h); в останалите 18 области - първа степен (жълт код) за пориви 20-25 m/s (72-90 km/h).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0