На 31.05 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 31.05 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- на 31.05 се очакват краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от Дунавски басейн и във водосборите на реките западно от този на р. Искър вкл. На 01 и 02.06 речните нива в басейна ще се понижават. На 03.06, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия басейн;

- на 31.05 се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа и на родопските притоци на р. Марица. На 01 и 02.06 речните нива в Източнобеломорски басейн ще се понижават. На 03.06, в резултат на валежи ще се повишават речните нива във водосборите на реките Тунджа и Марица и във високите части от водосбора на р. Арда;

- на 31.05 ще се повишават речните нива в целия Западнобеломорски басейн, по-съществено на рилските и пиринските притоци на р. Струма, както на р. Места и на родопските ѝ притоци. През следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 03.06, в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн, по-съществено във водосбора на р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 1 юни 2023 г.  не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php