На 31.08 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

По данни и прогнози на НИМХ

На 31.08 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 01.09 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в:

  • планинските части от водосборите на реките в Дунавски басейн;
  • родопските и старопланинските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0