На 31.12 и през следващите три почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 31.12 и през следващите три почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на снеготопене, на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива:

  • в планинските части от водосборите на реките от Дунавски басейн и във водосбора на р. Янтра;
  • в планинските части на реките от Източнобеломорски басейн;
  • главно в планинските части от водосборите на реките от Западнобеломорски басейн.

 

 В резултат на оттичане повишения ще има до следобедните часове на 31.12.2021 г. в долните течения на реките Тунджа и Марица.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0