На COP28 България участва във форума за въглеродна неутралност на държавните институции

09 декември 2023 | 10:39

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов участва във форум от инициативата на САЩ Net-Zero Government Initiative – Leading Bу Example, чиято цел е постигане на въглеродна неутралност в дейностите на държавните институции. Събитието се проведе в павилиона на САЩ на COP28 в Дубай вчера.

Чрез присъединяването си към тази инициатива българското правителство се ангажира да постигне въглеродната неутралност при дейността на държавните и общински институции до 2050 г. и да разработи Пътна карта, която очертава действията за постигане на тази цел.

Министър Попов изрази позицията, че правителствата изостават в действията за ограничаване на вредните емисии. „Преди 15 години правителството и неправителствените организации задвижваха дневния ред в борбата с климатичните промени. Сега бизнесът и индустрията показват амбиция и се движат напред, а ние, от които се очаква да даваме пример, трябва да се учим от бизнеса“, обоснова министърът причините за това българското правителство да вземе решение за присъединяване към инициативата.

Министерският съвет прие решението страната ни да се присъедини към инициативата на 24 ноември, дни преди началото на COP28 в Дубай.

Net-Zero Government Initiative – Leading Bу Example е инициатива на Съединените американски щати в партньорство с още 18 правителства, обявена по време на 27-та Конференция на Страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК) – СОР27 в Египет, която се проведе през ноември 2022 г. Инициативата се води от Изпълнителния кабинет и Съвета по качество на околната среда към Президента на САЩ, в тясно сътрудничество с офиса на специалния пратеник за климата Джон Кери. Освен САЩ, към момента са се присъединили още 25 държави, сред които 12 страни членки на ЕС. България е част от новоприсъединилите се държави Испания, Италия, Андора, Монако, Нигерия и Чили.