Национален парк „Централен Балкан” ще бъде домакин на международен семинар по Програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера”

10 ноември 2008 | 11:09


Национален парк „Централен Балкан” ще бъде домакин на Международен семинар за страните от Югоизточна Европа по прилагането на Програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера”. Форумът ще бъде открит утре в гр. Априлци и ще продължи до 15 ноември. Проявата е организирана от Регионалния офис за наука и култура на ЮНЕСКО в Европа.
Сред основните теми ще бъдат актуална информация, свързана с Програмата „Човек и биосфера” – План за действие и други документи, приети на ІІІ-я конгрес на Програмата в Мадрид през т. г., както и резултати от срещата на Европейската мрежа от биосферни резервати (Euromab), провела се в Анталия през 2007 г.
Предвидени са презентации и дискусии за ползите от биосферните резервати и възможностите, които те предоставят за опазване на биоразнообразието и икономическото развитие на съответните региони, възможностите за сертифициране на местни продукти и стимулиране на „зелен” бизнес в региона, работа със заинтересованите страни. В рамките на семинара ще бъдат представени и добри практики от други страни - включително от региона.
Работната среща се провежда в района на Национален парк „Централен Балкан”, който е включен във временната листа на световното наследство на ЮНЕСКО, с четири биосферни резервата, сертифициран от Европейската мрежа от висококачествени защитени територии „PAN Parks”.