Над 7000 домакинства в Столична община са с нови екологични отоплителни уреди

05 декември 2023 | 12:00

Над 7000 домакинства в Столичната община подмениха старите отоплителни устройства с нови екологични уреди. Дейностите са изпълнени по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“. Инвестицията допринася за намаляване на фините прахови частици от битовото отопление и подобряване качеството на въздуха на територията на общината.

Монтирани са 13 038 модерни екологични уреда, сред които 3 214 отоплителни устройства на пелети, 301 отоплителни устройства на природен газ и 9 523 климатика от висок клас, както и 6 003 радиатори. Демонтирани и изведени от експлоатация са общо 7 607 стари отоплителни уреда на дърва и въглища. Продължава доставката и монтажа на отоплителни уреди, като предстои да бъдат инсталирани близо 1 000 уреда.

Проектът беше осъществен на два етапа. През първия (подготвителен) етап беше направено проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, включително чрез посещения на място в домакинствата. На база на анализите беше подготвена документацията за обществените поръчки, както и цялостната визия за прилагане на инвестиционните мерки през Втория етап. Като част от разяснителната кампания по проекта бяха проведени над 50 информационни срещи с гражданите във всички 24 района на Столичната община.

През втория етап се реализираха същинските инвестиционни мерки за подмяна на отоплителните устройства. Дейностите по проекта са част от мерките, заложени в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г“.

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е на обща стойност над 44 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, от които Европейско финансиране чрез Кохезионния фонд – 37,6 млн. лв. и национално съфинансиране – 6,6 млн. лв.

През програмен период 2021-2027 г.  Програма „Околна среда“ осигури бюджет от 610 млн. лв. по процедура „За по-чист въздух“ за подмяна на старите топлоуреди на дърва и въглища. Мярката е насочена към 21 общини в страната с нарушено качество на атмосферния въздух, в които близо 85 000 домакинства ще имат възможността да получат безвъзмездно енергийно ефективни уреди за отопление.