НДЕФ обявява ново финансиране на електомобили

18 юли 2017 | 13:44

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще обяви на 19 юли 2017 г. от 13, 30 часа кампанията за набиране на нови проекти, които насърчават използването на електромобили. В сградата на министерството на бул. „Мария Луиза“ 22 ръководството на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) ще съобщи условията и реда за кандидатстване за новото финансиране на електрически превозни средства.

Поканата е насочена отново към общински и държавни институции, но значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцент този път са превозните средства, които общините могат да ползват за своите комунални дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, осигуряване на вътрешно селищен публичен транспорт в малки населени места и пр.

Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства се управлява от НДЕФ в рамките на Инвестиционната програма за климата. Всички необходими документи за кандидатстване ще бъдат публикувани на 19 юли на сайта на фонда www.ecofund-bg.org.