Не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха в района на базар “Илиянци”

05 март 2009 | 10:46


Не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха в района на базар “Илиянци”, това показват резултатите от автоматичната станция в район Надежда.
Екип на РИОСВ – София, съвместно с експерти от мобилната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда са на мястото на пожара, за да направят имисионни измервания на въздуха в района на базар “Илиянци”.