Неделино е силно замърсено с битови и строителни отпадъци, показа проверка на РИОСВ - Смолян

22 януари 2009 | 10:57


Град Неделино и околностите му са силно замърсени с битови и строителни отпадъци, показа проверка на РИОСВ – Смолян. Замърсени са бреговете на река Неделинска почти през цялото протежение на града. Над 3 километра, в ската под пътя на изхода на населеното място в посока село Старцево, също са разпилени отпадъци, показват още проверките на инспекцията. Аналогично е състоянието и в село Дуня.
На кмета на община Неделино са дадени предписания спешно да предприеме мерки за почистване на замърсените площи. Предписано е и да завиши контрола и в случай, че открие и други площи с изхвърлени отпадъци да организира и тяхното почистване.
РИОСВ – Смолян ще продължи засиления контрол, като ще следи както за изпълнението на предписанията, така и за чистота в другите населени места в общината.