Нено Димов: Няма да допуснем бетониране на Черноморието

06 юли 2019 | 11:00

Министърът на околната среда и водите Нено Димов в интервю за телевизия Европа

 

Водещ: Следва интервю с министъра на околната среда Нено Димов. Къде ще ходим на къмпинг и коментар от министъра за това трудна ли ще бъде комуникацията с европейските институции в нов състав. Интервюто направихме с оператора Димитър Розов.

Водещ: Здравейте, благодаря за тази среща.

Нено Димов: Здравейте.

Водещ: В разгара на лятото туристи, туристически сезон и поредни скандали, няма как да не започна с това, според вас, тъй като чуваме обвинения освен за цените по морето, за изискванията в летните ни курорти и естествено, дежурната критика е застрояването по Черноморското крайбрежие. Вие приемате ли тези критики и какво, според вас, като цяло трябва да бъде направено?

Нено Димов: Всъщност това, от което трябва да започнем, че застрояването по българското Черноморие в сфери, в които са под, да го кажем, юрисдикцията на МОСВ е абсолютно забранено, върху дюни е абсолютно забранено да се строи. Ограниченията върху А и Б-зоните също не са променени. Но това, което е изключително важно и което всъщност дава съществената разлика, е липсата на общи устройствени планове в голяма част от българските черноморски градове. Царево е може би най-драстичният пример, който повече от 10 г. няма действащ план, тъй като старият е отменен, новият не е приет. И на практика едно безвремие, което продължава прекалено дълго време. Пречката да се приеме общ устройствен план де факто позволява да се правят на парче неща и води до недоволство от страна на всички. Което безспорно е лоша практика. Така че общите устройствени планове трябва да бъдат приемани. За тях е отговорно Министерство на регионалното развитие и местната власт. Минават през определени оценки и процедури през МОСВ. Но е факт, че саботирането на това приемане тече от години. Различни неправителствени организации се опитват, включително и през съдебни процедури и по всички възможни начини да отлагат това приемане. И в края на краищата то води от възможността да планирате и регламентирате ... нерегламентираното, което е в момента. Всъщност, ако ви е ясно, че на определено място може да построите определен тип обект, дали ще е на етаж, етаж и половина, два или на пет, това е минало през определените процедури и това е разрешено. Тогава е ясно какво може и какво не може. В момента при отсъствието на такива правила, които се дават от общите устройствени планове на практика се отваря широка врата за корупционни практики, отварят се и множество възможности за решаване на парче. И в края на краищата ..., което всички сме недоволни.

Водещ: А каква е причината да не се променя това? Вие казвате за Царево вече 10 години.

Нено Димов: Ама като тръгнете от Царево и минете по всичките общини, ще видите, че може би повече от половината нямат общи устройствени панове. Пак казвам, ако някой успее, един беше, успяхме да го добутаме до финален край и той зависна в съда, където беше обжалван от различни организации. Но при всички положения през цялото време на изграждането на общите устройствени планове има този саботаж и тази абсолютна съпротива. Което в края на краищата води до резултат, който не е добър за никой.

Водещ: Друг един спорен въпрос, да се ограничи или не дивото къмпингуване? По-скоро там страшно много интереси, страшно много хора скочиха за това, че няма да могат да разпъват палатките си където искат. Президентът Радев наложи вето. То беше отхвърлено в комисия, обаче предстои да бъде гласувано в пленарна зала. Вие какво очаквате?

Нено Димов: Аз очаквам пленарна зала да го потвърди, защото отново говорим за ред. Дивото къмпингуване е определен вид почивка, която някои хора или много хора харесват, което няма нищо лошо. Но трябва да е ясно къде може да се случи и по какъв начин може да се случва това диво къмпингуване. Пак тръгнете от Царево и стигнете до Шабла и ще видите всички кметове, на чиято територия се извършват досега тези нерегламентирани къмпингувания, ще ви кажат какво се случва, след като туристите си тръгнат, колко пари от данъците на местните хора трябва да отидат за почистване на тези сметища, които са оставени след тях.

Водещ: Няма ли как това да бъде регулирано? Вие казахте вече, че много отпадъци наблюдавате, след като някой е отишъл да къмпингува. Естествено, това е отговорност на хората, които са там. Обаче може ли да бъде регулирано?

Нено Димов: Точно това е направено с промените в Закона за устройство на черноморските територии, който се надявам да преодолее президентското вето и да влезе в сила. Като там се определят онези минимални изисквания за терените, които независимо дали са държавни, частни или общински, на които ще бъде разрешено това къмпингуване, минималните изисквания, които специално от гледна точка на МОСВ са свързани с това как ще се третират отпадъците, тоест как ще се събират отпадъците, какво ще се прави с отпадните води. Всеки един от нас има биологични нужди. Те се свършват по някакъв начин. Но какво се случва след това. Така че това е от една гледна точка. От друга гледна точка местната власт или по-точно собственикът на терена ще има възможност по законов път да събира някакви средства, с които след това да може да се  извозва боклукът. Тоест водата, тоалетната, боклуците, отпадъците, това са много важни неща, токът, за да може да имате това, да къмпингувате както искате, без това да нанася щети на другите. Защото правата на едни не трябва да водят до ощетявани на други. Така че от тази гледна точка законът дава възможност, по-точно задължава четири министерства – МРРБ, което е водещо, МТ, МЗХ и МОСВ да направят наредба, която да регламентира това, за което говоря току-що, което е описано, че трябва да се случи и в Закона за устройство на черноморските територии.

Водещ: Как обаче биха спрели протестите? Защото предполагам, че ако се приеме в зала, протестите ще продължат. Хората, които къмпингуват, ще продължават да излизат на улицата. Освен това, предполагам знаете, Фейсбук, социалните мрежи, интернет е отворена медия – обвиняват ви, че целта е интерес на определени бизнес кръгове, да бъде открехната врата, цитирам един от коментарите, за още по-масово бетониране на Черноморието.

Нено Димов: Първо, протестите няма защо да бъдат спирани. Живеем в демокрация и протестът е естествен инструмент на демокрацията. Също така живеем в демокрация, хората имат възможност да гласуват и тези, които получават правото да управляват, управляват според изискванията и желанията на тези, които са ги избрали. Тези, които отиват в парламента като опозиция, респективно правят, са опозиция на управлението, тези, които остават извън парламента в края на краищата очевидно са някакво малцинство, което също има своите права. Те не трябва да бъдат забравяни. Затова казах, че тези, които искат да къмпингуват диво, трябва да имат обособените места, на които могат да го практикуват. Но без това да се отразява на останалите граждани, които имат право примерно да не плащат чужди услуги. Примерно, ако вие сте в Шабла, живеете в Шабла и плащате данъци, защо трябва да поемете извозването на боклука, който го прави някой друг. Нека той да има възможността да си го плати. Между другото, голяма част от тези хора имат желанието, но в момента няма основание, законово основание кметът да събере тези средства. Иначе вие зададохте въпрос от гледна точка на бетонирането. Ще повторя, този закон по никакъв начин не променя състоянието от преди. Той не третира. На територията на дюните е забранено абсолютно строителството, в първа зона, във втора зона, А и зона Б по-точно не се правят никакви промени. Така че тези промени в закона не могат да бъдат адресирани към промяна в застрояването. Отново ще се върна към общите устройствени планове, това е едно от решенията. И всъщност, ако тези хора действително смятат, че трябва да се свърши по този начин, да се прекрати безразборното строителство, трябва да направят всички възможно да има общи устройствени планове. Последното, което е в сферата на околната среда, е в река Камчия, за която нарушителят е даден на прокурор. Там е установен нарушителят и той е даден на прокурор. Има и едно преминаване на превозно средство през дюни, което не е установено и също е дадено на прокурор. Там пък вече да се установи кой е нарушителят. Що се отнася до дюната, която миналата година беше изкопана, доколкото знам там вече е започнало производство, съдебно. Така че държавата е именно за това, тя не може да гарантира, че няма да има нарушения, но когато има нарушения, да вземе съответните мерки и да предприеме съответните действия. Тези три примера ви показват как предприемаме тези действия. Ако се върнем в началото на пролетта и може би края на зимата, помните как моментално бяха спрени всички строителства, там ДНСК се намери, то е извън сферата на МОСВ, но ДНСК пак е държавата и тя се намеси, за да спре строителството.

Водещ: Друга тема, водеща за МОСВ – мерките срещу замърсяването на въздуха. Опровергахте вече твърденията, че ще спре вноса на дизелови автомобили.

Нено Димов: Всъщност документът, който в момента е на обществено обсъждане предвижда като резервна мярка ограничаване на вноса. Вносът не може да бъде забранен в рамките на ЕС, защото тук става дума за свободно движение на стоки. Ние не може да нарушим този принцип на ЕС. Но това, което аз предложих още миналата година на Съвета на министрите и получих подкрепа от 9 държави, е да се реши проблемът на европейско ниво. Тоест, ако на европейско ниво движението на определени коли не бъде разрешено извън държавата, в която са, защото не отговарят на определени условия, това частично решава и проблемът, за който говорите вие. Така че ние сме, аз бях подкрепен от Полша, от Унгария, от Малта, от Люксембург, от Румъния, не си спомням всичките 9 държави, но това е на практика една трета от държавите в ЕС, които поставиха на Комисията този въпрос. Предполагам, че тази текуща комисия няма да може да го реши, ще остави на следващата, която в рамките на годината ще бъде направена. А иначе буквално преди две седмици на поредния Съвет предложих да бъде изграден фонд, който да е различен от досегашните инструменти, Кохезионния, оперативните програми, нов фонд, който да подпомага зеления транспорт, тоест електрифицирането на транспорта в Европа и особено в Централна и Източна Европа, включително с изграждане на зелени коридори между държавите, с подпомагане на градския транспорт, с изграждане на инфраструктура, а защо не в някакъв момент и на домакинствата за преминаване към електрически транспорт. То беше подкрепено също от шест държави и общо взето се надявам, че ще се работи, новата Комисия ще работи в такава посока. Това, което ние направихме конкретно в България, отворихме процедура, която вече е в ход, ОП Околна среда, която след заявките на местната власт, 10 общини имат право да кандидатстват, отива към половин милиард лева, към 500 млн. лв. за електрифициране на градския транспорт. Говорим за тролеи, трамваи и електробуси. Пак казвам, 10 са общините, които са допустими. Те трябва да подадат своите, да кандидатстват със своите заявления до края на месец август. И септември, живот и здраве, да се сключат договорите по тази линия.

Водещ: От кога може да бъде обновен автопаркът с електромобили в тези 10 общини, за които говорите? Реален срок – кога може ...

Нено Димов: Реален срок е в рамките, предполагам, че от момента, в който сключат договорите, предполагам, че в рамките на около една година това ще може да бъде реализирано. Все пак зависи, те ще трябва да минат през ЗОП. Но нашата цел е да имаме сключен договорени с тези общини до края на август месец, за да може да им дадем възможност след това да си минат през съответните процедури. Колкото отнеме. В края на краищата знаете, че там има и потенциални възможности за обжалване. Така че това е трудно да се гадае. Но това, което зависи от нас – края на август ни е срокът, който сме си поставили. Нещо повече, към тези 111 млн. лв., които пуснахме, отпуснахме в края на миналата година за подмяна на битовото отопление. Седем общини имат възможност там да кандидатстват. Към края на тази година вероятно ще може да отпуснем още 80 млн. лв. по оперативната програма за общини, които не можаха да кандидатстват миналата година. Така че от тази гледна точка, това е, което е свързано със средствата. Предстои да мине на обществено обсъждане, може би в рамките на следващите буквално дни, да бъде пусната и наредбата, която дава регламент за съдържанието на сяра и пепел в твърдото гориво, което ще се проведа на гражданите. Всъщност за първи път гражданите, след като влезе в сила тази наредба, ще знаят какво точно купуват. Защото в момента вие купувате нещо, което се казват въглища. Но какво е точно съдържанието, включително и калоричността, вие нямате ясна информация или поне по-голямата част от гражданите нямат. Това, което е направила Световна банка като изчисления, че на практика сравнявайки трите горива – дърва, нискокачествени въглища и висококачествени въглища с нискокачествени отоплителни уреди или висококачествени, такива, каквито ние искаме да бъдат купувани от общините е дала какви са цените на единица отопление на килокалории, извинете, на мегават. На практика висококачествени въглища с добро отоплително тяло, това, което отговаря на екодизайн са около два пъти по-евтини, отколкото дърва с нискокачествено отоплително тяло. Дървата са около 104 лв. излизат, докато висококачествените въглища с печка екодизайн – около 56. Така че на практика това нещо няма да оскъпи. Напротив, ще подобри възможностите на гражданите да се отопляват. Естествено, обемът, който купуват ще е по-малък, но калоричността е по-висока. И на практика, когато вие си купите по-добри въглища, въпреки че те са по-скъпи, вие получавате повече топлина. А когато ги говорите в печка с екодизайн получавате още по-добро горене. И на практика, пак ви казвам, разликата отива почти до два пъти в полза на, два пъти по-евтино се оказва отоплението. Не, че цената на продукта е по-евтина. Най-скъпо е със старите нискоефективни печки и дърва, най-доброто е при екодизайн печки с добри въглища. Вътре в тези диапазони – между 55 и 104 лв. се движат и другите цени.

Водещ: Екологията ще бъде водеща тема и оттук-нататък в работата на ЕС, на европейските институции въобще. Вие като гледате и на политическо ниво колко трудно се взимат решения, през последната седмица видяхме за лидерите на европейските институции, какво очаквате оттук-нататък като начин на работа?

Нено Димов: Естествено, че околната среда и в частност замърсяването на въздуха е един от основните приоритети не само на МОСВ, аз го обявих като мой приоритет при встъпването ми в длъжност, но самият факт, че повече от две трети от държавите-членки по една или друга форма са осъдени или са в процес на съдебна процедура за качеството на въздуха показва колко сериозен проблем е той пред европейските държави. Така че това ще продължи да бъде водеща тема. То е по-скоро една от водещите теми. На въпросът как очаквам да работи, аз очаквам, че със следващата Комисия ще работи както с текущата Комисия. Но следващия Парламент ще има много по-големи проблеми при взимането на решения. Мисля, че ще се изостри политическият дебат. Защото самият факт, че двете основни партии ЕНП и ПЕС загубиха сериозна част от гласовете си в ЕП за сметка на много по-левите зелени и на много по-десните, които влязоха вътре, всъщност единственият ръст, който се забелязва е на левите, зелените и либералите от една страна, и на десните партии от друга страна, консервативните партии от друга страна, това показва, че в Европа тече процес, за който аз съм имал възможност още в качеството си на председател на Института за дясна политика да говоря – процес на реидеологизация. Той неминуемо ще мине и през проблемите, свързани с околната среда. Защото и темите за глобалното затопляне, и темите за биоразнообразието, за чистотата на атмосферния въздух, за водите, за отпадъците има своите идеологически различия. Най-основно ги виждаме между позицията на Тръмп от една страна и позицията на ЕС от друга страна. Така че това ще бъде процес, който тепърва ще се развива. Аз се надявам, че все пак ще има сила здравият разум да надделява в Европа, както надделява до този момент и да продължим в устойчиво развитие, слагайки много ясно на първо място човека, неговата необходимост от една страна от икономическо развитие, от друга страна от чиста и опазена околна среда. Защото само балансът между двете може да направи живота ни по-добър.

Водещ: А това ново позициониране на зелените в ЕП как го коментирате? Ска Келер беше дори един от вариантите за председател на ЕК?

Нено Димов: Аз казах, това е процес на реидеологизация. Зелените по принцип изповядват неомарксистка идеология, тя е много по-лява от ПЕС. Естествено е, когато ПЕС, когато европейските социалисти губят, защото са много обезличени през последните години, хората, които искат да гласуват наляво да подкрепят тази неомарксистка идеология. По същия начин това, което се губи от ЕНП отива в консервативните и десните партии, които стоят много по-надясно. И при тях има процес на обезличаване след тези толкова дълги години на компромиси. Виждаме този процес, по-точно ще видим този процес как ще се развие и следващите 5 г. Така че това е нормално. Пак казвам, това е връщане към реидеологизацията в политиката, което е добра новина.

Водещ: И последен въпрос, Източна Европа и конкретно България не остават ли много на задна позиция?

Нено Димов: Трудно е да коментирам това все още, дотолкова доколкото много добри са контактите, поне моите във Вишеградската четворка, с Румъния ние винаги преди съвети координираме действията и много често успяваме да се преборим за определени позиции. Това разделение, което всъщност наблюдаваме се опитваме да го ... Ето например този фонд, за който ви казах, за електромобилност. Неговата цел е да подпомогне държавите от Централна и Източна Европа да не изпаднат, да не попаднат в нова и технологическа дупка между Запада и Изтока. Защото виждане, че на запад технологиите се развиват, електромобилността е част от тези технологии. За да може да подпомогнем източноевропейските и централноевропейските държави да няма нова дупка технологична, това е един от начините. И аз предполагам, че здравият разум ще надделее в Комисията и примерно, че този инструмент ще бъде приет, за да може да не се допусне двоен стандарт и в тази линия.

Водещ: Много ви благодаря.