Нено Димов: Североизточна България отговаря на условията за чист въздух

31 май 2019 | 10:05

Разговор с министъра на околната среда и водите в сутрешния блок на БНТ

Водещ: Горещата новина от вчера, свързана с въздуха, който дишаме - вече можем да следим качеството на въздуха в определено населено място и то в реално време. Това се случва с новата система за информиране, която вече е на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Повод да поканим в студиото министъра на околната сред и водите Нено Димов. Ще говорим за политика в края на разговора ни, но ще се хвана за това, което обсъждахме преди малко. Преди да заговорим за новата система, един бърз коментар по новината от вчера от вас – оставката на Цветан Цветанов. Има ли опасност от тази промяна в ГЕРБ да окаже някаква промяна и в коалицията, която управлява?

Нено Димов: Не, не мисля че има такава предпоставка. Това е вътрешнопартиен проблем или развитие вътрешнопартийно. Но мисля че след резултатите, в които ГЕРБ убедително победи, в които ВМРО се представи изключително добре, не мисля че ще има проблем. Поне няма предпоставка за подобен проблем в управляващата коалиция.

Водещ: Добре. Има казус в малката коалиция по-скоро, но за това ще говорим след малко. Да поговорим за системата, поводът да ви поканим – как работи тази система за качеството на въздуха?

Нено Димов: Всъщност това е пореден елемент от надграждане, който започнахме още през 2017 г., през 2018 г. правихме включване онлайн данните от системата за мониторинг на качеството на въздуха на България, с Европейската агенция по околна среда преминахме всички необходими тестове. И през тази година, сега правилно казахте, вече е налична на страницата на агенцията (Изпълнителната агенция по околна среда, б.а.) възможност българските граждани в реално време да видят всички станции, които мерят автоматично качеството на въздуха по всички показатели. Мерят в реално време, като на практика там се дават средноденонощните стойности, които са по законодателство и средночасовите стойности, включително и на онези замърсители каквито са фините прахови частици, които по законодателство нямат норма, но знаете че през последните години са под особен интерес. Именно за да задоволим този интерес на гражданите, те могат да направят извадка от моментната стойност като най-малко една стойност до 240 стойности, т.е. 10 дена назад, това е максималният обем. Като тези периоди могат да се движат във времето, тръгвайки от 1 януари 2015 г. насам всички данни са достъпни. Така че това, което ви е необходимо, е да имате компютър и интернет, може би и телефон и интернет. Много е направена приятелски комуникацията в сайта. Има извод към PDF, за да можете да го разпечатате, ако искате. Т.е. това вече би трябвало да дава достатъчно богата информация на всеки, който се интересува. Включително сме се опитали, независимо дали говоря за фините прахови частици, които са единственият показател, по който България има замърсяване на въздуха и други замърсители, сме се опитали да видим визуализацията и стойностите, които са и в Европейската агенция, за да има съпоставимост в петте нива на замърсяване, за съответни цветови ленти така че да може веднага да разберете има ли превишаване, в каква степен е превишаването и прочие. Мисля че е направено достатъчно добре, ние го представихме вчера и пред медиите.

Водещ: Какво показват данните от системата? Кои са най-замърсените места в България, къде дишат най-мръсен въздух?

Нено Димов: На практика вие знаете, че България има наказателна процедура и всъщност особено, ако говорим за най-мръсен въздух, по предварителни данни от първите три месеца на тази година Смолян, Горна Оряховица, Видин, това са традиционните градове. Това, което обаче е добре, че вече при окончателните данни от 2018 г. имаме 9 града, бяха 6 миналата година, които излизат от наказателната процедура, имайки предвид че Добрич, Варна и Девня излязоха. Това означава, че целият Североизточен район от България, а България се дели на региони по наказателната процедура, отговаря на качеството. Освен това трябва да добавя Пирдоп, Димитровград, Ловеч, Стара Загора. Това са градове, които вече отговарят.

Водещ: Това са градовете с най-чисто въздух?

Нено Димов: Това са градовете, които 2018 г. са отговорили на изискванията и нямат превишавания над допустимите по законодателство норми.

Водещ: Как се излиза от това превишаване?

Нено Димов: Взимат се непрекъснато мерки. Между другото това не са единствените градове. Тук трябва да споменем градове като Бургас, като София, които все още не изпълняват, но понижават константно и то вече за период от 7 г. А 7 г. са достатъчно дълъг период, за да се елиминира потенциалната подкрепа или вреда на метеорологичните условия, защото те естествено също оказват влияние. Така че това са едни постоянни мерки. А към тези мерки всъщност миналата година ние добавихме и много сериозен ресурс от над 110 милиона лева по ОП „Околна среда“, по която са бенефициент 7 общини. С 3 от тях вече сме подписали договори. Тук говоря за София, за Бургас, мисля че за Пловдив беше трета. В момента всички тези общини, между другото ме питаха, те изпълняват програми, които са приети на общинско ниво, но с много важна промяна в Закона за чистотата на атмосферния въздух, който влезе в сила в началото на тази година. Ние като Министерство вече не следим просто да има програма, защото досега, ако нямаш програма, те санкционираме. Ако имаш програма, не те санкционираме. Сега искаме реални резултати. Т.е. не просто да има програма, а тази програма да отчете резултат през годината, като разбира се резултатът се базира спрямо предходен период от 3 г., отново за да бъдат избегнати влиянията на метеорологичните условия.

Водещ: Оказва се обаче, ние използваме под 1%, толкова е усвоила страната ни от средствата, предвидени за справяне с мръсния въздух.

Нено Димов: Това не е вярно.

Водещ: Колко са?

Нено Димов: Като проценти в момента не мога да кажа, но целият ресурс, който е за чистотата на атмосферния въздух беше отворен миналата година. И пак казвам, ние имаме сключени в момента договори с три общини, които пак, ако приемем, че по равно получават тези общини, въпреки че /…/, това са почти половината от ресурса. Но също зависи как го гледате, тъй като на 28-ми този месец, буквално преди няколко дни, със съгласието и с много дълги преговори с Европейската комисия (ЕК) отделихме нов ресурс в порядъка на половин милиард лева отново за въздух, около 390 милиона за 10 общини, които имат възможност да кандидатстват за смяна на градския транспорт с трамваи, електробуси и тролейбуси. И евентуално към края на годината още около 80 милиона за фини прахови частици от битовото отопление за онези общини, които не можаха да кандидатстват при първата. Така че, ако погледнете от целия този ресурс, но все пак от 28 май досега са минали само три дни.

Водещ: Как ще става кандидатстването? 10 общини, казвате.

Нено Димов: Тези 10 общини са предефинирани и за тях има ясни условия. Те трябваше да имат общински дружества за градски транспорт. В момента се пишат насоките за кандидатстване, които ще направим всичко възможно до края на м. юни да бъдат готови. Кметовете ще ги съберем на 12 юни, за да изчистим необходимите документации, защото искаме в рамките на следващите 6 месеца да бъдат сключени договорите с общините и те да започнат доставките. Разбира се, знаете че се минава през Закона за обществените поръчки и прочие. Но това е последващо действие, което зависи от местната власт. Ние сме си поставили за цел в рамките на следващите 6 месеца целият този ресурс да бъде договорен с 10-те общини и те да имат отворен картбланш да направят обществената поръчка и да сменят този транспорт вероятно през следващата година.

Водещ: Понеже споменахме наказателната процедура заради превишените нива на фини прахови частици, как вървят нещата там? Има ли шанс тази процедура да бъде прекратена?

Нено Димов: Този етап на прекратяване и дума не може да става, защото за да бъде прекратена трябва всичките ни градове в страната, които са в наказателната процедура…

Водещ: Колко са те?

Нено Димов: …бяха, мисля че 26 града. В момента с тези 9, остават 17, ако правилно си спомням. Но всъщност самата Комисия е наясно, че ние не можем от днес за утре да направим промяната. Краткосрочната програма, която ни е направена от Световна банка е до 2024 г. Това, което обаче на всеки следващ етап договаряме с Комисията е какви са следващите мерки, които предприемаме и всъщност те виждат в момента, че има движение. И от това движение са доволни, затова е и не преминаваме в следващ етап. Всъщност някъде около септември тази година ще са следващите разговори. Може би септември-октомври, много зависи след европейските избори кога ще бъде и легализиран, но поне на експертно ниво ще има разговори за следващите програми. Защото още 2017 г. заедно с много широко представителство на други министерства и общини, ние проведохме среща с комисаря Вела и с неговия екип в сферата на въздуха, за да направим един график. И до този момент изпълняваме този график. И Законът за чистотата на атмосферния въздух, който вече изпълнихме, и Програмата за качество на въздуха, която предстои приемането й в Министерски съвет, и отварянето на ресурса, и договарянето на новия ресурс, и тези данни, които отчитаме в реално време към Агенцията, и сега към гражданите – всичко това са стъпки, които се договарят и се изпълняват от българската държава. Така че, ако продължим в този порядък, аз не виждам опасност от налагане на санкции.

Водещ: Световната банка също имаше препоръки относно чистотата на въздуха, битово отопление и автомобили - двете най-проблемни.

Нено Димов: Точно така. Двете най-проблемни според Световната банка, комбинацията от тях дава 95% от замърсяването с фини прахови частици, останалите са на индустрията. Като тук искам да подчертая, че това е средно за страната. Има специфични градове, в които съотношението е по-различно и индустрията има по-висок принос. Точно за това и адресираме тези два основни 110 милиона за битово отопление. След като видим първите резултати от тях, така сме се договорили с ЕК, след като видим първите положителни резултати от тях, новият ресурс от 80 милиона ще бъде предоставен на останалите общини, т.е. отиваме към 200 милиона. Към 390 милиона за градския транспорт. Така че виждате много сериозни, между другото да отворя една скоба. В Оперативната програма, която е договаряна, са договорени само 120-130 милиона за въздух. На практика от спестяванията, които направихме, от икономиите, които направихме, ние имаме 6 пъти по-голям ресурс в края на краищата ще има в тази оперативна програма по един от най-сериозните проблеми околната среда, а и за здравето на хората.

Водещ: Битката със старите автомобили може ли да бъде спечелена? По последна информация, доколкото си спомням, само Косово и България от всички балкански държави след 1 януари нямат рестрикции за внос на стари автомобили.

Нено Димов: Нека да припомня, първо, че още миналата година след председателството на България, направих коалиция от над 9 държави, с които поставихме задача на ЕК, естествено, защото тогава ЕК каза, че вероятно това ще бъде изпълнено от следващата, поради промените, които настъпват след изборите, за намиране на европейско ниво на решение за това движението на старите автомобили, които не отговарят на определени стандарти, как да се извършва или как да не може да се извършва по-скоро. Що се отнася в България, Министерство на транспорт, доколкото знам, вече има наредба, която влезе в сила относно годишните технически прегледи, по-сериозното отдаване на значение, включително и тече процес между тях и МВР за първата регистрация, която е изключително важен елемент. Знаете че Софийска община подари при първа регистрация на газ-анализатори, които да могат да мерят. Чувам че и други общини имат в тази посока инициативи. Ние, когато го дискутирахме с ЕК, все пак се прецени, че ресурсът, който има трябва да отиде в тези две посоки, за които говорихме досега, а не към първия технически преглед, защото това все пак е по-голяма отговорност на други ведомства. Но така или иначе това са пак стъпки, които са в процеса и част от тези разговори, за които ви споменах преди малко – и Министерство на транспорта, и Министерство на икономиката, и Министерство на външните работи, имаха своите представители при разговорите с комисаря Вела, участват в работните групи. Така че това е част от процеса, но пак казвам – не очаквайте от този процес и никой не очаква да е, както казват, за една нощ.

Водещ: Да. Важната тема преди началото на летния сезон, строежите по Черноморието, частните плажове, недоволството на еколозите. Кой печели и кой губи в тази битка?

Нено Димов: Аз не мисля, че някой печели и някой губи. Въпросът е да се спазва законът и доколкото съм информиран, ДНСК, който отговаря за строителството е спряло всички строежи, срещу които е имало протести, те са спрени в момента. Да не говорим, че от преди 15 дена, от 15 май официално влиза в сила забраната за строителство по морето заради летния сезон. Но това, за което аз мога да говоря, тъй като до голяма степен това е извън правомощията на Министерството на околната среда и водите, ние използвахме края на зимата и началото на пролетта, за да направим проверка на всички пречиствателни станции по цялото Черноморие. Естествено проблемите по Южното Черноморие са Синеморец и Варвара, които са останали без пречиствателни и остават. Но оттам нататък всичките работят, всичките са в добро състояние. Навсякъде, където има канализация е заустена в пречиствателна станция. Предвидили сме график за много регулярни проверки за качеството на водите, които излизат от пречиствателните станции. Така че както миналите и по-миналите години, тази година сезонът да бъде максимално гарантиран от гледна точка на това, за което отговарят Районните инспекции в Бургас и Варна и Басейновата дирекция.

Водещ: Финал за темата политика. Много нападки се чуха по време на предизборната кампания и то нападки вътре в малката коалиция. Вие сте министър от квотата на ВМРО. Как работите с колегите си от „Атака“ и НФСБ след края на кампанията?

Нено Димов: Аз не бих казал, че съм имал проблем. Но това, което определено мен лично много ме радва е, че ВМРО успя да се позиционира много ясно като дясната патриотична и консервативна партия в България. Резултатът, мисля че е изключително добър. А що се отнася до моята работа с колегите както в малката, така и в голямата коалиция, аз не съм срещал каквито и да било затруднения до момента.

Водещ: Благодаря ви. Министър Нено Димов, гост в студиото на „Сутрешен блок“.