Нено Димов: Язовир „Тича” не представлява опасност, не очаквам никъде критични ситуации във връзка със снеготопенето

07 март 2018 | 18:00

Нено Димов,  министър на околната среда и водите, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Състоянието на язовир „Тича”. Има ли опасност от преливащи язовири?

Нено Димов съобщи, че в момента пътува към язовир „Тича”, там ще бъде заедно с министъра на земеделието и храните. Пътуването им е във връзка с това, че се очаква вследствие на обилното топене на снеговете язовирът да започне леко да прелива през преливника. Поддържа се постоянен контакт със заместник-областния управител, както и с шефа на пожарната и с басейнова дирекция. „Населението е предупредено, нали?”, попита водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че още в 15 часа от Басейнова дирекция – Варна са предупредили всички кметове в региона. Организирани са и контроли по поречието на р. Камчия, за да могат да се следят нивата. До момента обаче нивото е много под критичното, а коритото е добре почистено. Министърът на околната среда и водите обобщи, че като цяло в момента никъде в страната няма критична ситуация. Има няколко малки язовира, които са започнали да преливат, но те не представляват опасност. Прогнозата на БАН сочи, че в следващите два дни се очакват съвсем малко валежи.

Дебатът как кръговата икономика да стане реалност, състоял се в Брюксел.

Нено Димов обясни, че това е бил политически дебат по една от двете основни теми на Съвета. Той продължи, че на 16-и януари ЕК е излязла с така наречения минипакет за кръгова икономика, който се фокусира върху пластмасите и върху законодателството за продуктите и отпадъците от пластмаса. „Ще се опитам да го обясня – ако имате пластмаса, която ще се рециклира, то тя трябва така да се рециклира, че да не допусне употреба на химически вещества, които вече са забранени, тоест нещо, което е било произведено преди години, отива за рециклиране, но в него има вещества, които вече не се позволяват на пазара!”, обясни министърът на околната среда и водите. Той добави, че политическият дебат е бил в няколко посоки – какъв да е обемът за рециклиране, как да се проследи през целия жизнен цикъл на пластмасите веществата, които се съдържат в тях, как да се намали изобщо производството евентуално на пластмаса. Към това трябва да се прибави и въпросът как да се стимулира по-високото качество на рециклираната пластмаса. „Искам само да обобщя, че всичките тези изказвания ще послужат за основа за разговорите, които българското председателство ще проведе до Съвета през юни, на който имаме амбицията да предложим насоки, които да се дадат на ЕК, така че тя да работи законодателно за председателството, което следва след нас на Австрия!”, заяви министърът на околната среда и водите.

 „Министрите говориха още за екологизирането на Европейския семестър предвид факта, че един от приоритетите на България в областта на околната среда е доброто законотворчество и прилагането на законодателството. Дебатът беше съсредоточен върху връзката между по-доброто законотворчество и екологизирането на Европейския семестър. Какво предвиждате в тази област?”, попита водещата Клара Маринова. Нено Димов отговори, че всъщност Европейският семестър представлява ежегоден доклад и отчет, който е насочен върху растежа в ЕС и създаването на работни места. Тоест той е силно икономически, но същевременно в рамките на Съвета по околна среда се разсъждава и се търсят решения как това да не е в противоречие, търси се синхрон с опазването на околната среда. Министърът на околната среда и водите обясни, че още от началото на своя мандат говори за това, че трябва да се намери баланс между опазването на околната среда и икономическото развитие, защото само двете заедно могат да направят по-добър живота на гражданите. „От тази гледна точка засилването на зелени работни места, стимулирането на фирми, които използват екоиновации, това между другото беше тема, по която също докладвахме. Спомняте си, че на 5-и и 6-и февруари се проведе в рамките на председателството съвместно с Комисията форума „Екоиновации” с фокус върху качеството на въздуха. Така че това беше политически дебат дали да бъдат стимули към икономиката, как да бъдат насърчавани фирмите, които въвеждат екоиновации, как да се направи растеж използвайки опазването на околната среда, как да бъдат направени нови зелени работни места. Така че това е един процес, който продължава и вероятно ще продължава да бъде във фокуса на министрите на околната среда в ЕС!”, завърши Нено Димов разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” от 7 март 2018 г.