Неправомерно отстраняване на морени в Природен парк „Витоша” констатира РИОСВ – София

04 октомври 2008 | 11:35


Неправомерно отстраняване на морени в Природен парк „Витоша” констатираха днес експерти на РИОСВ – София. Нарушението е установено при направен текущ контрол в парка.
Констатирано е, че в района под връх Малък Режен се извършва несъгласувано прокарване на ски път. Мястото на пътя е ориентирано така, че да свърже Синята писта с междинна седалкова станция на въжена линия „Витошко лале”. За подравняване на терена са използвани разсечени и раздробени морени. На място е имало тежкотоварна техника /багер и булдозер/. Установено е и изсичане на алпийска растителност.
Съоръженията се стопанисват от „Витоша ски” АД.
РИОСВ- София ще продължи да упражнява контрол на територията на ПП ”Витоша” до изясняване на случая.
На виновните лица ще бъдат наложени административно наказателни мерки.