Няма битови отпадъци, складирани в база на „Екобулпак” във Враца

13 април 2009 | 10:28


Няма битови отпадъци, складирани в база на „Екобулпак” във Враца. Това показа незабавна проверка на РИОСВ- Враца на 10 април, след получен сигнал, че на територията на бившата база на Вторични суровини – гр. Враца са докарани бали с битови отпадъци от София.
Експертите на РИОСВ – Враца констатираха, че базата на бившите Вторични суровини е собственост на „Екобулпак” ЕАД. На площадката се съхраняват събрани от фирмата нерециклируеми пластмасови отпадъци, за които има издадени съответните разрешителни за транспортиране и временно съхранение.
На площадката не беше констатирано наличието на битови отпадъци.