Няма данни за болни или мъртви птици в района на Поддържан резерват “Сребърна”

19 февруари 2009 | 10:51


Няма данни за болни или мъртви птици в района на Поддържан рeзерват “Сребърна”. Това сочат резултатите от извършения обход тази сутрин, във връзка с превантивните мерки за недопускане на притичи грип, предприети от РВМС-Силистра. Охраната на резервата ежедневно извършва такива проверки.
Обстановката в резервата е спокойна. Водното ниво на езерото е 1.5 м., а на захранващия канал 0.8 м.
Около 90 двойки къдроглави пеликана се подготвят да гнездят, около 70 двойки са предпочели старото гнездилище, а 20 новото. Наблюдавани са също сиви чапли и лебеди.