Няма данни за замърсяване на въздуха в местността Злево

24 юли 2021 | 21:31

 

Няма превишаване на средночасовите норми на показателите за качеството на атмосферния въздух в местността Злево, община Дупница, показват последните данни от измерванията на мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда. Данните за средноденонощната концентрация на ФПЧ 10 ще бъдат предоставени след 8.00 ч. на 25.07.2021 г.