Няма мъртва риба по течението на река Цибрица

09 януари 2019 | 17:41

РИОСВ – Монтана вчера и днес извърши проверка по сигнал за мъртва риба по течението на река Цибрица. В хода на две проверки – на 8 и 9 януари, не се установи наличие на мъртва риба, неприятна миризма или видимо оцветяване в повърхностния воден обект – река Цибрица, както на територията на населеното място - с. Златия, така и до вливането й в река Дунав.    

На 08.01.2019 г. в  РИОСВ – Монтана беше получен сигнал по телефона от представител на Ловно рибарско дружество „Огоста“ за наличие на мъртва риба по течението на р. Цибрица в участък на с. Златия до устието на реката. Незабавно беше извършена проверка на място, като бяха информирани ИАРА и кметът на с. Златия. Проверките бяха извършени и във връзка с публикации в медиите от днес.