Няма обгазяване на Стара Загора и близките населени места

26 май 2022 | 11:03

Няма обгазяване на Стара Загора и близките населени места. Това съобщиха от РИОСВ - Стара Загора във връзка с множеството сигнали за сивкаво-розова мъгла и замърсяване на въздуха над града и околните села. Сигналите са получени на дежурния ,,зелен телефон’’ на инспекцията.

Към моментаа не се отчитат превишения по нито един от показателите на атмосферния въздух - серни оксиди, азотни оксиди, озон, СО и други. Не е идентифициран и източник, който да причини подобна промяна на атмосферния въздух. Наблюдава се метеорологично явление, което е комбинация от мъгла и пренос на прах от Сахара и не носи последици за здравето. Затова от РИОСВ - Стара Загора призовават гражданите да бъдат спокойни.