Няма опасност от замърсяване на околната среда след възникналия пожар на територията на металургичния комбинат „Кремиковци” АД

26 август 2008 | 16:59


Няма опасност от замърсяване на околната среда след възникналия пожар на територията на МК „Кремиковци” АД. Това констатираха експерти от РИОСВ – София при извършената проверка на място.
Установено е, че са изгорели около 160 тона масло. Пожарът е обхванал един трансформатор на “Главна понизителна подстанция 1”. Към момента пожарът е овладян и се извършва охлаждане на трансформатора с вода.
Стационарните автоматични станции в кварталите “Дружба” и “Надежда” не показват превишение на пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух.