Няма превишаване на нормите на наблюдаваните от екоинспекцията атмосферни замърсители в Пловдив

09 септември 2008 | 11:50


Наблюдаваните от автоматичната измервателна станция на РИОСВ -Пловдив атмосферни замърсители не са повлияни от пожара на депото за твърди битови отпадъци край Цалапица и не превишават часовите норми, сочат данните от следобедните часове.
По информация на експертите от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда, които замерват въздуха с мобилна станция в центъра на село Оризаре, не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители – серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди.
В следобедните часове са се понижили и концентрациите на неметанови въглеводори, които преди обяд бяха с леко завишени стойностни. Мобилната станция ще продължи да замерва въздуха в Оризаре и през нощта.