Няма превишаване на пределно допустимите норми на измерваните замърсители на атмосферния въздух в Пловдив

10 септември 2008 | 11:43


Няма превишение на средночасовите норми на озона, азотния диоксид, въглеродния оксид и серния диоксид, сочат данните от автоматичната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив. Леко е завишена концентрацията на фини прахови частици.
По информация на специалистите от мобилната станция на Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда наблюдаваните замърсители на атмосферния въздух са в норма. Мобилната станция следи качеството на атмосферния въздух в село Оризаре, където ще остане и през нощта.