Няма превишение на нормите за азотен оксид във въздуха над Димитровград след кратко изпускане от торовия завод „Неохим“

20 май 2022 | 16:38

Непланирано спиране на инсталацията за азотна киселина в торовия завод „Неохим“ стана причина за изпускането във въздуха на незначителни количества азотен оксид (химично съединение на азот и кислород), които са далеч под средночасовата норма и няма опасност за населението.

Днес, 20.05.2022 г., в 12:15 часа в РИОСВ - Хасково се получи сигнал за предполагаемо замърсяване на въздуха от „Неохим“ АД. Сигналът бе придружен с множество снимки и видеоматериали, които показват жълт дим, излизащ от завода. Екип на хасковската екоинспекция веднага се отзова на сигнала и извърши проверка на място.

Причина за изпуснатия жълтеникав дим е непланирано спиране на инсталацията за азотна киселина в торовия завод, заради спад в напрежението в оборудването на цеха за азотна киселина, според получено писмо от „Неохим“ АД.

В резултат на непланираното спиране и изпускане на налягането на предохранителен клапан в атмосферния въздух са отделени азотни оксиди. Това изпускане е било краткотрайно – за около 5-10 минути.

Данните от Автоматичната измервателна станция в Димитровград в 13:00 часа показват, че азотният оксид във въздуха в района на торовия завод е в норма. Стойностите му са 10,86 µg/m3, при средночасова норма от 200 микрограма на кубичен метър. Няма замърсяване с азотен оксид на атмосферния въздух в района на „Неохим“ АД и няма опасност за здравето на населението.