Няма превишения на нормите за замърсяване на въздуха в Русе

05 ноември 2018 | 13:29

Не са констатирани превишения на средноденонощните и средночасови норми на измерваните замърсители и в двете мобилни станции в периода 4-5 ноември 2018 г. Показателите се следят във връзка с възникналия на 3 ноември, събота, пожар на Регионалното депо за отпадъци – Русе.

В автоматичната станция в кв. „Възраждане” единствено е регистрирано леко повишение на концентрацията на бензен, което е характерно за горивните процеси. Азотните оксиди, серният диоксид, въглеродният оксид и ФПЧ10 запазват нормални нива на концентрация за периода.

В мобилната станцията, разположена на бул. „България”, също няма констатирани превишения на средноденонощните и средночасови норми на измерваните замърсители. Тук е повлияна само концентрацията на ФПЧ10 с достигнати моментни часови стойности от 121,6 и 223,6 микрограма на кубичен метър през нощта на 05.11.18 г. За този показател средноденощната норма също не е превишена.

Продължава запръстяването на тлеещия терен на регионалното депо в Русе.