Няма превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха в района на базар “Илиянци”

05 март 2009 | 10:44


Не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха, при направените имисионни измервания на въздуха на мястото на пожара, от екип на РИОСВ – София, съвместно с експерти от мобилната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда.
Превишения не са отчетени и от автоматичната станция в район Надежда.