Няма регистрирани болни или мъртви птици в района на “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”

24 февруари 2009 | 10:49


Няма регистрирани болни или мъртви защитени птици в района на защитени местности “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”.
Експерти и специалисти към РИОСВ-Варна са засилили контрола и проверките в северните защитени територии, заради регистрирания случай на нископатогенна инфлуенца (птичи грип) в окръг Тулча, Румъния. Охраната на двете защитени местности извършва ежедневни обходи във връзка с превантивните мерки за недопускане на причи грип.
В двете защитени местности са установени над 200 вида птици, като там могат да се срещнат редки защитени видове като белооката потапница, ливадния дърдавец, червеногушата гъска и др.