Няма регистрирано превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух в гр. Никопол

17 август 2009 | 16:59


Няма регистрирано превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух в гр. Никопол. Това показват данните от измерванията на автоматичната станция в града.
По информация, постъпила в РИОСВ – Плевен, днес след 12:30 часа в района на Химическия комбинат в гр. Турну Мъгуреле, Румъния се е запалила постройка. От румънска страна незабавно е започнало гасене на пожара.
Разпоредена е незабавна проверка от директора на РИОСВ – Плевен, която установи, че няма отклонения на контролираните показатели за качество на атмосферния въздух от характерните им за сезона стойности.
Към момента концентрациите на наблюдаваните замърсители са значително под установените норми.
РИОСВ – Плевен ще продължи да следи данните, постъпващи от автоматичната измервателна станция в Никопол.