Няма установени нарушения на депото за битови отпадъци в кв. “Суходол”

13 февруари 2008 | 12:50


Няма установени нарушения на депото за неопасни отпадъци в кв. “Суходол”, установиха експерти от РИОСВ – София при извършената днес проверка.
Депонирането на битовите отпадъци продължава да се извършва в ІІІ-та клетка от ІІ етап на депото в кв. Суходол, въведено в експлоатация на 4 декември 2007 г. От тогава до днес са депонирани 66 874 тона отпадъци. Технологията за депониране се спазва. Ежедневно се извършва запръстяване на отпадъците. Не е установена миризма.