Няма установени нарушения на депото за неопасни отпадъци в кв. “Суходол”

08 януари 2008 | 11:32


Няма установени нарушения на депото за неопасни отпадъци в кв. “Суходол”, установиха експерти от РИОСВ – София при извършената проверка днес.
Депонирането на битовете отпадъци се извършва в ІІІ-та клетка от ІІ етап на депото в кв. Суходол, въведено в експлоатация на 4 декември 2007 г. От тогава до днес са депонирани 31 142 тона отпадъци. По време на проверката беше установено, че се спазва технологията за депониране, извършва се запръстяване на отпадъците и има наличие на достатъчно количество земни маси в близост до работната площадка.