Няма замърсяване на въздуха след инцидента в „Арсенал” АД

14 март 2018 | 14:27

Няма завишения на измерените 26 показателя за качеството на атмосферния въздух  в град Казанлък. Резултатите са получени от извънредното измерване с преносима апаратура за аварийни ситуации на Регионална лаборатория – Стара Загора към ИАОС.  Измерването  е проведено в три точки извън площадката на „Арсенал” АД към най-близката жилищна зона.